Δείτε βίντεο από τις αντιδράσεις μετά την έκδοση της απόφασης: